top_onas_over top_oferta_over top_cennik_over top_warto_over top_galeria_over top_sklep_over top_kontakt_over
pod_bannerempomoc_over
terapia_overintegracja_overpod_menu

Rehabilitacja dzieci, fizjoterapia

 • fizjoterapia niemowl?t i ma?ych dzieci wg koncepcji NDT – Bobath
 • pomoc dzieciom z zaburzeniami posturalno-motorycznymi i sensorycznymi
 • indywidualne zaj?cia rozwijaj?ce funkcje ruchowe, poprawiaj?ce postaw? i sposób lokomocji
 • ocena neurorozwojowa dzieci od urodzenia do pe?noletno?ci

Pomagamy dzieciom, które:

 • urodzi?y si? zbyt wcze?nie i ich uk?ad nerwowy wymaga stymulacji
 • maj? zdiagnozowane nieprawid?owe napi?cie mi??niowe
 • urodzi?y si? z wadami genetycznymi i neurologicznymi
 • maj? wady postawy
 • dozna?y urazu w obr?bie uk?adu ruchowego

Pomagamy rodzicom poprzez:

 • nauk? piel?gnacji dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych
 • szczegó?owy instrukta? pozycjonowania dziecka tak, aby mog?o lepiej funkcjonowa? w codziennym ?yciu
 • dok?adny pokaz i omówienie ?wicze?
 • ocen? neurorozwojow? dziecka na ka?dym etapie jego ?ycia
 
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
logo_male

tel. 609 615 783
Poznań, ul. Śpiewaków 4

napisz wiadomość »
znajdż na mapie »

HomeO nasOfertaCennikWarto wiedziećGaleriaKontaktMapa stronyDojazd
Projekt i realizacja: spychal.pl