top_onas_over top_oferta_over top_cennik_over top_warto_over top_galeria_over top_sklep_over top_kontakt_over
pod_bannerempomoc_over
terapia_overintegracja_overpod_menu

Logopeda Pozna?

 • terapia komunikacji Metod? Krakowsk? prof. Jagody Cieszy?skiej
 • diagnoza i terapia wad wymowy
 • terapia specyficznych zaburze? mowy u dzieci z deficytami rozwojowymi
 • ocena i wspomaganie rozwoju mowy dzieci od wieku niemowl?cego do 3 roku ?ycia
 • terapia logopedyczna z elementami integracji sensorycznej

Pomagamy dzieciom, u których stwierdza si?:

 • opó?niony rozwój mowy
 • k?opoty z rozumieniem komunikatów s?ownych
 • niedokszta?cenie mowy wspó?istniej?ce z innymi deficytami rozwojowymi
 • problemy z jedzeniem, gryzieniem, po?ykaniem w pierwszym okresie rozwoju mowy
 • zaburzenia artykulacji d?wi?ków mowy (seplenienie, kapacyzm, reranie)

Specjalizujemy si? w terapii dzieci z:

 • afazj? dzieci?c?
 • alali?
 • autyzmem
 • Zespo?em Downa
 • zespo?em wad wrodzonych
 • dyslali?
 • dysleksj?

Prowadzimy zaj?cia z wczesnej nauki czytania metod? symultaniczno-sekwencyjn?, opracowan? przez Pani? Profesor Jagod? Cieszy?sk?

 
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
logo_male

tel. 609 615 783
Poznań, ul. Śpiewaków 4

napisz wiadomość »
znajdż na mapie »

HomeO nasOfertaCennikWarto wiedziećGaleriaKontaktMapa stronyDojazd
Projekt i realizacja: spychal.pl