top_onas_overtop_oferta_overtop_cennik_overtop_warto_overtop_galeria_overtop_kontakt_over
pod_bannerempomoc_over
terapia_overintegracja_overpod_menu

Integracja sensoryczna

 • diagnoza procesów integracji sensorycznej
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą Integracji Sensorycznej

Terapia SI pomaga dzieciom, które doświadczają:

 • trudności w uczeniu się (kłopotów w czytaniu, pisaniu, koncentracji uwagi)
 • problemów ruchowych (trudności z równowagą, koordynacją ruchową)
 • niechęci do nauki
 • trudności w mówieniu
 • kłopotów z jedzeniem
 • nadmiernej ruchliwości i nadpobudliwości
 • nadwrażliwości lub zbyt małej reaktywności na bodźce otoczenia (wzrokowe, słuchowe, dotykowe, ruchowe)
 • kłopotów ze zbyt wolnym tempem w czynnościach samoobsługowych i w pracy szkolnej
 • problemów emocjonalnych (są nieśmiałe, bierne, agresywne)
 • niechęci do ruchu i małej sprawności ruchowej
 

Pedagogiczna terapia dzieci

 • indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o obniżonych możliwościach rozwojowych
 • specjalistyczna pomoc w nauce czytania, pisania, liczenia
 • rozwijanie funkcji poznawczych na poziomie edukacji przedszkolnej oraz u dzieci przygotowujących się do nauki szkolnej 
 • grupowe zajęcia edukacyjne dla małych (2-4 i 3-5 lat) dzieci

Pomagamy dzieciom, u których widoczne są:

 • problemy z koncentracją uwagi w wielu aktywnościach
 • obniżone funkcje poznawcze (pamięć, kojarzenie, myślenie konkretne i abstrakcyjne)
 • kłopoty z nauką czytania, pisania, liczenia
 • obniżone umiejętności grafomotoryczne
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 

Rehabilitacja dzieci, fizjoterapia

 • fizjoterapia niemowląt i małych dzieci wg koncepcji NDT – Bobath
 • pomoc dzieciom z zaburzeniami posturalno-motorycznymi i sensorycznymi
 • indywidualne zajęcia rozwijające funkcje ruchowe, poprawiające postawę i sposób lokomocji
 • ocena neurorozwojowa dzieci od urodzenia do pełnoletności

Pomagamy dzieciom, które:

 • urodziły się zbyt wcześnie i ich układ nerwowy wymaga stymulacji
 • mają zdiagnozowane nieprawidłowe napięcie mięśniowe
 • urodziły się z wadami genetycznymi i neurologicznymi
 • mają wady postawy
 • doznały urazu w obrębie układu ruchowego

Pomagamy rodzicom poprzez:

 • naukę pielęgnacji dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych
 • szczegółowy instruktaż pozycjonowania dziecka tak, aby mogło lepiej funkcjonować w codziennym życiu
 • dokładny pokaz i omówienie ćwiczeń
 • ocenę neurorozwojową dziecka na każdym etapie jego życia
 

Logopeda

 • terapia komunikacji Metodą Krakowską prof. Jagody Cieszyńskiej
  diagnoza i terapia wad wymowy
  terapia specyficznych zaburzeń mowy u dzieci z deficytami rozwojowymi
  ocena i wspomaganie rozwoju mowy dzieci od wieku niemowlęcego do 3 roku życia
  terapia logopedyczna z elementami integracji sensorycznej

Pomagamy dzieciom, u których stwierdza się:

 • opóźniony rozwój mowy
 • kłopoty z rozumieniem komunikatów słownych
 • niedokształcenie mowy współistniejące z innymi deficytami rozwojowymi
 • problemy z jedzeniem, gryzieniem, połykaniem w pierwszym okresie rozwoju mowy
 • zaburzenia artykulacji dźwięków mowy (seplenienie, kapacyzm, reranie)
 

Psycholog dziecięcy

 • konsultacje dla rodziców
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci
 • spotkania terapeutyczne dla młodzieży
 • diagnostyka psychologiczna

Pomagamy w zakresie:

 • kłopotów wychowawczych rodziców dzieci i młodzieży nadpobudliwych, słabo uczących się, o skłonnościach depresyjnych, lękliwych, agresywnych
 • problemów dzieci w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, rodzinie, przeżywających różnorodne problemy emocjonalne
 • diagnostyki i terapii dzieci oraz młodzieży z zespołem ADHD, zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania
 • psychoterapii młodzieży cierpiącej z powodu nadmiaru lęku, obniżonego nastroju, depresji
 


 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci
już od 3 roku życia na

LETNIE WARSZTATY NAUKI CZYTANIA METODĄ SYLABOWĄ

Więcej …
logo_male

tel. 609 615 783
Poznań, ul. Śpiewaków 4

napisz wiadomość »
znajdż na mapie »

HomeO nasOfertaCennikWarto wiedziećGaleriaKontaktMapa stronyDojazd
Projekt i realizacja: spychal.pl