top_onas_over top_oferta_over top_cennik_over top_warto_over top_galeria_over top_sklep_over top_kontakt_over
pod_bannerempomoc_over
terapia_overintegracja_overpod_menu

 

Izabela Spychał

                                                              Terapeuta Metody Krakowskiej, terapeuta Integracji Sensorycznej, logopeda, pedagog

                                                                                                   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jestem logopedą, terapeutą integracji sensorycznej, pedagogiem, autorką książek edukacyjnych dla dzieci. Ukończyłam studia wyższe w zakresie pedagogiki na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe: „Logopedia” i „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka”. Dodatkowe kwalifikacje zdobyłam na licznych szkoleniach i kursach, m. in.:

 • kurs integracji sensorycznej I i II stopnia
 • „Psychostymulacyjna Metoda Kształtowania i Rozwoju Mowy oraz Myślenia”
 • Kinezjologia Edukacyjna „Gimnastyka Mózgu”
 • „Prowadzenie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim”
 • „Praca z dzieckiem autystycznym z uwzględnieniem terapii logopedycznej”
 • Symultaniczno–sekwencyjna nauka czytania (Metoda Krakowska)
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych (Metoda Krakowska)
 • Test SON-R 2,5-7 - badanie i interpretacja wyników
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (Metoda Krakowska)
 • Budowanie systemu językowego dzieci z afazją dziecięcą (Metoda Krakowska)
 • Terapia neurobiologiczna (Metoda Krakowska)
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych (Metoda Krakowska)
 • Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa (Metoda Krakowska)

Jestem współautorką książek logopedycznych z serii “Szkoła Poprawnej Wymowy” oraz innych książek edukacyjnych dla dzieci.

Tworzę nową markę zabawek i pomocy edukacyjnych "Oliwka" silnie stymulujących rozwój.

Swoje 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyłam w przedszkolu masowym, Poradni Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci, w przedszkolu specjalnym, a obecnie w prywatnym gabinecie.


 

Marta LańduchMarta Lańduch

pedagog specjalny

tel. 798 292 011
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kursy i szkolenia:

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Terapia neurobiologiczna
 • Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania prof. J. Cieszyńskiej
 • Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 • Dziecko z autyzmem, czyli czego nie robić
 • Metody badania zagrożenia dysleksją
 • Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison
 • Sympozjum „Rozwój małego dziecka – jak i gdzie szukać pomocy”
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „ Arteterapia w edukacji i biznesie”
 • Warsztaty teatralne dla osób niepełnosprawnych

Swoje doświadczenie zdobywałam już podczas studiów jako wolontariuszka, prowadząc terapię dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami komunikacji, a także podczas praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum specjalnym, szkole przysposabiającej do pracy jak również w ośrodku szkolno –wychowawczym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Obecnie prowadzę indywidualne terapie dzieci z deficytami rozwoju. Pracuję metodą neurobiologiczną.


DanaDanuta Kryger

pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Moje kwalifikacje pozwalają mi na pracę z dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz z zaburzeniami słuchu. Ukończyłam:

 • studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • studia podyplomowe z zakresu Surdopedagogiki
 • studia podyplomowe z zakresu Wychowania Przedszkolnego
 • studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Kurs I stopnia z zakresu metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss
 • I stopień kursu z zakresu Integracji Sensorycznej
 • II stopnień kursu z zakresu Integracji Sensorycznej - uzyskanie certyfikatu terapeuty
 • Szkolenie Terapia Ręki

Od 2005 roku pracuję jako nauczyciel w Przedszkolu Specjalnym w Poznaniu. W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem dziecka, staram się spojrzeć na świat jego oczami i dostosować ofertę edukacyjną do jego indywidualnych możliwości. Budzę w dziecku zainteresowanie otaczającym światem i staram się torować mu drogę do dalszego optymalnego rozwoju psychoruchowego. Prowadzę także indywidualne terapie dla dzieci. Od wielu lat współpracuję czynnie ze Stowarzyszeniem „Na Tak” w Poznaniu. Pracuję tam jako wychowawca oraz kierownik kolonii i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży. Współprowadziłam tam także zajęcia rytmiczno-muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jestem współautorem programu wspierającego realizowanie potrzeb rozwojowych dzieci w jednym z warszawskich żłóbków.

 

OlgaOlga Tomyślak

psycholog

Jestem psychologiem wieku rozwojowego. Ukończyłam:

 • studia magisterskie z zakresu Psychologii Rozwojowej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej na Uniwersytecie w Poznaniu
 • studia podyplomowe z zakresu Wychowania Przedszkolnego
 • I i II stopień kursu Kinezjologii Edukacyjnej wg. P. Dennisona
 • szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

W trakcie studiów psychologicznych zaczęłam udzielać się jako wolontariusz w Stowarzyszeniu „Na Tak” i poprzez zaangażowanie w tą działalność rozpoczęłam moją pierwszą pracę w Przedszkolu Specjalnym. Pracuję z dziećmi z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym i innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z ich rodzicami, wspierając ich w trudach wychowywania dzieci i poszerzając kompetencje rodzicielskie.

W swoim doświadczeniu zawodowym zapisał się również półroczny wolontariat w Domu Dziecka oraz indywidualne terapie dla dzieci i rodzin potrzebujących pomocy psychologicznej.

Jestem współautorką edukacyjnego programu komputerowego dla najmłodszych, autorskiego programu edukacyjnego dla dzieci o obniżonych możliwościach rozwojowych, scenariuszy do filmów animowanych dla dzieci oraz programu wspierającego realizowanie potrzeb rozwojowych dzieci w jednym z warszawskich żłóbków.

Zapraszam rodziców na konsultacje związane z trudnościami wychowawczymi, które pojawiają się u dzieci w wieku szkolnym, wynikają ze zmian rozwojowych i środowiskowych. Zapraszam na rozmowy rodziców, którzy potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i przyglądaniu się swoim relacjom rodzinnym.

Swoje kompetencje w pomaganiu rodzicom, doskonaliłam na warsztatach wspierających kompetencje wychowawcze: "Wychowanie do odpowiedzialności " oraz "Szkoła dla rodziców i wychowawców" kształcąca umiejętności metodą Adele Faber i Elaine Mazlish.

 


Iwona-pigulaIwona Piguła

pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej

Moje kwalifikacje pozwalają mi na pracę z dziećmi – szczególnie tymi, które mają specjalne potrzeby rozwojowe. Ukończyłam:

 • studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
 • studia podyplomowe z zakresu Wychowania Przedszkolnego;
 • studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;
 • I stopień kursu z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
 • I i II stopień kursu z zakresu Integracji Sensorycznej;
 • szkolenie z zakresu Terapii Ręki;
 • szkolenie z zakresu wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard;
 • szkolenie z zakresu wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się;
 • szkolenie z zakresu rozwoju komunikacji językowej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas studiów, uczestnicząc w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci oraz  młodzieży z niepełnosprawnością jako wychowawca, a następnie jako kierownik. Od 1999 roku pracuję jako nauczyciel w Przedszkolu Specjalnym. W swojej pracy staram się zrozumieć potrzeby dziecka i próbuję spojrzeć na świat jego oczami.

 

agataAgata Mikołajczak

pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończyłam:

 • Studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; kierunek: pedagogika specjalna
 • Studia podyplomowe z zakresu Wychowania Przedszkolnego
 • Studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Kurs I i II stopnia z zakresu Integracji Sensorycznej
 • Kurs pedagogiki M. Montessori
 • Kurs I stopnia z zakresu metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Szkolenie Terapia Ręki
 • Szkolenie dotyczące Integracji Odruchów
  Od 2006 roku pracuję jako nauczyciel w przedszkolu specjalnym w Poznaniu, wspierając rozwój dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.  Od 2008 roku zajmuję się diagnozą oraz terapią zaburzeń Integracji Sensorycznej.

 

nowak-jacJacek Nowak

Pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej i metody Tomatisa

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek: Pedagogika Specjalna. Ukończyłem Studia Podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka prowadzone przez UAM w Poznaniu. Od 2000 – pracuję z dziećmi jako pedagog specjalny i nauczyciel mianowany w Szkole Specjalnej w Poznaniu. Dodatkowe kwalifikacje zdobyłem na licznych szkoleniach i kursach, m. in.:

 • Integracja Sensoryczna SPD poziom I i II, z M. Karga,
 • Diagnoza i terapia SI małego dziecka, z Dąbrowską, Osiecka
 • szkolenie w zakresie Stymulacji audio-psycho-lingwistyczna za pomocą metody Tomatisa;
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne poziom I i II, z M.Bogdanowicz
 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem, poziom I i II, z B. Ignaczewska;
 • Wczesna Diagnoza i Terapia Dziecka z Wadą Słuchu, z A. Prożych;
 • kurs I i II stopnia Stymulacji Bazalnej, z T. Wysocką;
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących,
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych, I - IV stopień z Grycman;
 • kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji VIT,
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej, z T. Kaczan;
 • Szkolenie komunikacyjne PECS

Uwielbiam sport, taniec, tai-chi, Aikido, biegi (trenuję do I mojego maratonu). Interesuję się wpływem pozytywnego myślenia i dobrej diety na zdrowie.

kamila

 

 

 

   Kamila Szlauderbach

     tel. 530199982

     mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


     Jestem pedagogiem specjalnym, logopedą, nauczycielem wspomagającym. Ukończyłam studia wyższe w zakresie pedagogiki specjalnej na UAM oraz studia podyplomowe z „Logopedii”. Dodatkowe kwalifikacje zdobyłam na licznych szkoleniach i kursach, m. in.:


·         Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach- kurs podstawowy

·         Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu

·         Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

·         Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)

·         Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison

·         Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją

·         Opóźniony Rozwój Mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne

·         Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delecato- szkolenie I i II stopnia

·         Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera

·         Metody badania zagrożenia dysleksją

·         Terapia neurobiologiczna

·         Warsztat wprowadzający w świat metody Marii Montessori „ Pomóż mi zrobić to samemu”

·         Warsztat o zaburzeniach przetwarzania sensorycznego oraz terapii integracji sensorycznej „Poczuj to co ja”

·         Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

·         Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

·         Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.

·         Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 roku życia- praktyka bez teorii

·         Co robić gdy małe dziecko nie mówi

·         Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy

·         „Muzyka i taniec- wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka poprzez zabawę”

·         Komunikacja z dzieckiem z zespołem Aspergera

·         Praca z dzieckiem dwujęzycznym w przedszkolu i szkole

·         KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej  dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci

·         KOZE- kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego

·         Terapia sygmatyzmu międzyzębowego.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas studiów jako wolontariuszka i praktykantka prowadząc terapię dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami komunikacji dzięki czemu poznałam tajniki zawodu pedagoga specjalnego oraz logopedy.  Od 2013r. współpracuję z przedszkolami w Poznaniu gdzie udzielam konsultacji, przeprowadzam diagnozy dotyczące prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka. Od 2015r. pracuję jako nauczyciel wspomagający w Szkole Integracyjnej w Poznaniu gdzie prowadzę zajęcia rewalidacyjne oraz terapię logopedyczną. Swoją pracę opieram na koncepcji metody neurobiologicznej szkoły krakowskiej.  

 

Karolina Chojnacka

60279183_337125480328640_8888789978507640832_nPedagog specjalny, logopeda

 

tel. 500 405 511
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej o specjalizacji logopedycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kształcę się w zakresie logopedii klinicznej.
Wiedzę uzyskaną na studiach uzupełniam systematycznie o udział w dodatkowych szkoleniach, kursach czy seminariach: 
 • „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu” 
 • „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” 
 • „Terapia neurobiologiczna” 
 • „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych” 
 • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji” 
 • „Rotacyzm” 
 • „Logorytmika- metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka”
 • I Międzynarodowe Seminarium Naukowe- „Osoba z głęboką niepełnoprawnością intelektualną w systemie edukacji„ 

 

Swoje doświadczenie i kompetencje zdobywałam udzielając się jako wolontariusz i praktykant w licznych placówkach, tj.- żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne czy stowarzyszenia. Do moich szczególnych zainteresowań należy twórczość plastyczna, m.in. rysunek czy malarstwo, co chętnie wykorzystuję przygotowując materiały do pracy z dziećmi. Terapię logopedyczną opieram na technikach Metody Krakowskiej®.

 

 

 

Paulina Banacka 

paulina

 

Pedagog specjalny, logopeda 

 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Jestem pedagogiem specjalnym i logopedą. Ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika Specjalna (specjalność – logopedia – profilaktyka i terapia). Obecnie jestem studentką I roku studiów magisterskich o specjalności logopedia kliniczna. Swoje kwalifikacje zdobywałam poprzez liczne praktyki i wolontariat, m.in.: w przedszkolach, szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Oprócz tego w: ośrodku szkolno- wychowawczym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz stowarzyszeniu dla osób dorosłych dotkniętych afazją. Dodatkowo pracuję jako terapeuta wad wymowy w jednym z poznańskich przedszkoli. 

 

 

 

 

Pozostałe kwalifikacje zdobyłam na następujących szkoleniach i warsztatach: 
Terapia neurobiologiczna – dla początkujących
Symultaniczno  - sekwencyjna nauka czytania
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu 
I Międzynarodowe Seminarium Naukowe –„Osoba z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji” 
Poza pracą lubię biegać, czytać książki, gotować i podróżować – przede wszystkim w góry. 

Dr n. med. Łucja Czyżewska-Majchrzak

20190708_161052logopeda, specjalista żywienia i dietetyki

Nadrzędnym celem mojej pracy jako logopedy jest pomoc dzieciom w nabywaniu umiejętności komunikacyjnych i w rozwoju mowy. Prowadzona terapia logopedyczna obejmuje zarówno aspekty poznawcze dziecka oraz prawidłowe funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego. Pracując z dziećmi bazuję na założeniach Metody Krakowskiej. Cenię dobry kontakt z Rodzicami i Opiekunami.

 

W temacie moich głównych zainteresowań z zakresu żywienia znajduje się wpływ odżywiania na zdrowie osób dorosłych jak i dzieci. Dobór diety oraz ewentualnej suplementacji uzasadniam wynikami badań Pacjentów oraz aktualnymi danymi naukowymi. Pomagam również dzieciom w nabywaniu umiejętności gryzienia i żucia, przygotowując tym samym narządy artykulacyjne do prawidłowego rozwoju mowy. Posiadam również doświadczenie w zakresie szkoleń i warsztatów dla młodzieży szkolnej oraz rodziców dzieci dotyczących stanu odżywienia i zaleceń dietetycznych.

 

 

Jestem autorką licznych publikacji naukowych w czasopismach polskich oraz zagranicznych. Swoje kwalifikacje nabyłam m.in. w trakcie:

·         studiów podyplomowych w zakresie logopedii realizowanych w Collegium Da Vinci w Poznaniu

·         stacjonarnych studiów doktoranckich i realizacji pracy badawczej z zakresu dietetyki w Katedrze Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

·         studiów podyplomowych w zakresie dietetyki i poradnictwa żywieniowego realizowanych w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

·         jak również licznych kursów specjalistycznych, w tym:

·         Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu – warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej oraz Fazeon

·         VIII Forum Neurologii Dziecięcej. Neurologia dziecięca w przypadkach klinicznych – od noworodka do nastolatka – organizator Forum Media Polska Sp. z o.o., patronat naukowy Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

·         „Dlaczego dziecko jeszcze nie mówi?” – warsztaty neurologopedyczno-fizjoterapeutyczne – organizator: Centrum Uśmiechu Dziecka Montessori

·         I Forum Terapii Pacjentów z Chorobami Nerwowo – Mięśniowymi. Aktualny stan wiedzy – organizator: Polskie Towarzystwo Chorób nerwowo-mięśniowych

·         VII Forum Neurologii Dziecięcej. Sukcesy w neurologii dziecięcej - – organizator Forum Media Polska Sp. z o.o., patronat naukowy Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

·         Najlepsze algorytmy dietetyczne w chorobach cywilizacyjnych i autoimmunologicznych

·         Certyfikowana Akademia Dietetyki Klinicznej dla lekarzy medycyny

·         IV Polski Kongres Genetyki

Kamila Szlauderbach

tel. 530199982

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jestem pedagogiem specjalnym, logopedą, nauczycielem wspomagającym. Ukończyłam studia wyższe w zakresie pedagogiki specjalnej na UAM oraz studia podyplomowe z „Logopedii”. Dodatkowe kwalifikacje zdobyłam na licznych szkoleniach i kursach, m. in.:

·         Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach- kurs podstawowy

·         Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu

·         Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

·         Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)

·         Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison

·         Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją

·         Opóźniony Rozwój Mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne

·         Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delecato- szkolenie I i II stopnia

·         Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera

·         Metody badania zagrożenia dysleksją

·         Terapia neurobiologiczna

·         Warsztat wprowadzający w świat metody Marii Montessori „ Pomóż mi zrobić to samemu”

·         Warsztat o zaburzeniach przetwarzania sensorycznego oraz terapii integracji sensorycznej „Poczuj to co ja”

·         Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

·         Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

·         Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.

·         Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 roku życia- praktyka bez teorii

·         Co robić gdy małe dziecko nie mówi

·         Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy

·         „Muzyka i taniec- wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka poprzez zabawę”

·         Komunikacja z dzieckiem z zespołem Aspergera

·         Praca z dzieckiem dwujęzycznym w przedszkolu i szkole

·         KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej  dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci

·         KOZE- kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego

·         Terapia sygmatyzmu międzyzębowego.

 

 

 

 

  

Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas studiów jako wolontariuszka i praktykantka prowadząc terapię dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami komunikacji dzięki czemu poznałam tajniki zawodu pedagoga specjalnego oraz logopedy.  Od 2013r. współpracuję z przedszkolami w Poznaniu gdzie udzielam konsultacji, przeprowadzam diagnozy dotyczące prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka. Od 2015r. pracuję jako nauczyciel wspomagający w Szkole Integracyjnej w Poznaniu gdzie prowadzę zajęcia rewalidacyjne oraz terapię logopedyczną. Swoją pracę opieram na koncepcji metody neurobiologicznej szkoły krakowskiej. 

 
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
 • Integracja Plus - Galeria
logo_male

tel. 609 615 783
Poznań, ul. Śpiewaków 4

Integracja Plus na Facebooku
napisz wiadomość »
znajdż na mapie »
HomeO nasOfertaCennikWarto wiedziećGaleriaKontaktMapa stronyDojazd
Projekt i realizacja: spychal.pl